Thừa kế theo pháp luật quy trình như nào? Cần lưu ý gì?

03-07-23

Thừa kế theo pháp luật là quá trình xác định và chia sẻ tài sản của một người đã mất cho những người thừa kế theo quy định của pháp luật. Việc lập di chúc là một cách để người có tài sản có thể tự quyết định về việc phân phối tài sản sau khi mất, giúp tránh các tranh chấp và đảm bảo nguyện vọng của người đã mất được thực hiện.

Quy định về thừa kế theo pháp luật

Theo pháp luật Việt Nam, người thừa kế bao gồm người thừa kế theo quyền thừa kế hợp pháp và người thừa kế theo di chúc. Người thừa kế hợp pháp bao gồm người con, vợ/chồng, cha/mẹ và anh chị em của người đã mất. Nếu người đã mất không có người thừa kế hợp pháp hoặc di chúc, tài sản sẽ được chuyển cho Nhà nước.

Quy trình thừa hưởng tài sản theo pháp luật

Quy trình thừa hưởng tài sản theo pháp luật gồm các bước sau:

Xác định tài sản: Đầu tiên, tài sản của người đã mất phải được xác định. Đây bao gồm tất cả các tài sản như tiền mặt, bất động sản, ô tô, cổ phiếu, tài khoản ngân hàng và các tài sản khác.

Tài sản của người đã mất phải được xác định

Tài sản của người đã mất phải được xác định

Xác định người thừa kế: Sau khi tài sản được xác định, người thừa kế theo quyền thừa kế hợp pháp sẽ được xác định theo quy định của pháp luật

Lập danh sách thừa kế: Danh sách các người thừa kế theo quyền thừa kế hợp pháp sẽ được lập. Nếu có di chúc, danh sách sẽ bao gồm cả người thừa kế theo di chúc.

Kiểm tra và xác định quyền thừa kế: Quyền thừa kế của mỗi người trong danh sách thừa kế sẽ được xác định dựa trên quy định của pháp luật. Các yếu tố như quan hệ huyết thống, hôn nhân, quyền con nuôi và quyền thừa kế theo di chúc sẽ được xem xét.

Chia tài sản: Sau khi quyền thừa kế được xác định, tài sản sẽ được chia đều giữa các người thừa kế theo tỷ lệ quy định. Quy trình chia tài sản có thể được thực hiện thông qua thỏa thuận hoặc thông qua quy trình tố tụng nếu có tranh chấp.

Thực hiện thừa kế: Sau khi tài sản được chia sẻ, người thừa kế sẽ trở thành chủ sở hữu hợp pháp của tài sản. Họ có quyền sử dụng, quản lý và chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật.

Những điều cần lưu ý về thừa kế 

Khi liên quan đến thừa kế theo pháp luật, có một số điều cần lưu ý:

Quy trình chia tài sản có thể được thực hiện thông qua thỏa thuận

Quy trình chia tài sản có thể được thực hiện thông qua thỏa thuận

  • Lập di chúc: Việc lập di chúc sẽ giúp bạn tự quyết định về việc phân phối tài sản sau khi mất. Điều này không chỉ giúp tránh tranh chấp mà còn đảm bảo nguyện vọng của bạn được thực hiện.
  • Tư vấn pháp lý: Khi liên quan đến thừa kế, tư vấn pháp lý là rất quan trọng. Luật sư chuyên về di truyền và thừa kế sẽ giúp bạn hiểu rõ quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của bạn được bảo vệ.
  • Đăng ký tài sản: Để đảm bảo quyền thừa kế của mình, bạn nên đăng ký tài sản như bất động sản, ô tô, tài khoản ngân hàng và các tài sản khác theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ giúp định rõ quyền sở hữu và tránh tranh chấp trong tương lai.
  • Tránh tranh chấp: Thừa kế theo pháp luật có thể dẫn đến các tranh chấp gia đình. Để tránh tình huống này, cần có sự thỏa thuận và hiểu biết giữa các người thừa kế. Điều quan trọng là giữ gìn mối quan hệ gia đình và tôn trọng nguyện vọng của người đã mất.
  • Định kỳ xem xét và cập nhật di chúc: Điều kiện gia đình và tài sản có thể thay đổi theo thời gian. Do đó, nếu đã lập di chúc, cần xem xét và cập nhật định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp với tình huống hiện tại và nguyện vọng của bạn.
  • Sự công bằng và chính đáng: Khi chia sẻ tài sản, sự công bằng và chính đáng là yếu tố quan trọng. Cần xem xét các yếu tố như nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi người thừa kế để đảm bảo sự hài hòa và tránh gây mất cân đối trong gia đình.

Kết luận:

Xem thêm: Di chúc hợp pháp thực hiện như nào – Tìm hiểu quyền lợi thừa kế

Xem thêm: Mẫu di chúc viết tay xác lập trên nguyên tắc nào, lưu ý gì?

Thừa kế theo pháp luật là quá trình phân phối tài sản của người đã mất cho người thừa kế theo quy định của pháp luật. Việc lập di chúc và tuân thủ quy định pháp luật là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi của người thừa kế và tránh tranh chấp gia đình.