Kết quả xổ số Vĩnh Long

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vĩnh Long - KQXSVL - XSVL  - SXVL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vĩnh Long 29/05/2020

G8 49
G7 759
G6 1435 8717 1479
G5 7915
G4 18366 90730 01710
01348 99712 15646 95086
G3 99751 04001
G2 45838
G1 66864
ĐB 813865
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;5;7;
2
3 5;8;
4 6;8;
5 1;9;
6 4;5; 6;
7 9;
8 6;
9

Xổ số Vĩnh Long 22/05/2020

G8 68
G7 977
G6 8951 7627 9004
G5 7004
G4 18716 03331 45198
92411 82906 41277 47044
G3 96629 02579
G2 57530
G1 50219
ĐB 454623
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;6;
1 1;6;9;
2 3; 7;9;
3 1;
4 4;
5 1;
6
7 7;7;9;
8
9 8;

Xổ số Vĩnh Long 15/05/2020

G8 21
G7 982
G6 2750 0924 7946
G5 6491
G4 09244 02614 26080
62105 85263 28447 35799
G3 71255 45991
G2 77116
G1 35913
ĐB 514611
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1; 3;4;6;
2 4;
3
4 4;6;7;
5 5;
6 3;
7
8 2;
9 1;1;9;

Xổ số Vĩnh Long 08/05/2020

G8 81
G7 245
G6 4922 5596 9942
G5 5785
G4 27444 27122 69007
93959 95965 26105 93889
G3 87585 05520
G2 49260
G1 55829
ĐB 664207
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7; 7;
1
2 2;2;9;
3
4 2;4;5;
5 9;
6 5;
7
8 5;5;9;
9 6;