Kết quả xổ số Ninh Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Ninh Thuận - KQXSNT - XSNT  - SXNT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Ninh Thuận 25/09/2020

G8 99
G7 870
G6 5901 3736 2460
G5 4106
G4 33804 72142 04240
64147 20014 74628 47455
G3 65968 91283
G2 05861
G1 22646
ĐB 333325
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;6;
1 4;
2 5; 8;
3 6;
4 2;6;7;
5 5;
6 1;8;
7
8 3;
9

Xổ số Ninh Thuận 18/09/2020

G8 96
G7 019
G6 4405 8438 8122
G5 0623
G4 81955 61312 94862
69362 59313 20661 55719
G3 10381 19577
G2 71763
G1 61184
ĐB 517744
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 2;3;9;9;
2 2;3;
3 8;
4 4;
5 5;
6 1;2;2;3;
7 7;
8 1;4;
9

Xổ số Ninh Thuận 11/09/2020

G8 71
G7 805
G6 8494 0409 2876
G5 8430
G4 80033 28418 34723
87457 18954 43839 93655
G3 95401 48654
G2 70406
G1 43661
ĐB 125194
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;6;9;
1 8;
2 3;
3 3;9;
4
5 4;4;5;7;
6 1;
7 6;
8
9 4; 4;

Xổ số Ninh Thuận 04/09/2020

G8 96
G7 562
G6 3402 7911 4628
G5 3494
G4 78999 91290 07643
56078 41313 26909 22856
G3 50967 75670
G2 48608
G1 37701
ĐB 976668
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;8;9;
1 1;3;
2 8;
3
4 3;
5 6;
6 2;7;8;
7 8;
8
9 4;9;