Kết quả xổ số Ninh Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Ninh Thuận - KQXSNT - XSNT  - SXNT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Ninh Thuận 29/05/2020

G8 82
G7 249
G6 0016 1060 6990
G5 8373
G4 04367 98456 05146
27346 26041 47753 59636
G3 32275 54815
G2 60539
G1 82329
ĐB 745084
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;6;
2 9;
3 6;9;
4 1;6;6;9;
5 3;6;
6 7;
7 3;5;
8 4;
9

Xổ số Ninh Thuận 22/05/2020

G8 11
G7 332
G6 8871 4781 0403
G5 3289
G4 90227 16260 18248
01523 82561 71678 28384
G3 83071 48855
G2 01699
G1 46806
ĐB 542977
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;
1
2 3;7;
3 2;
4 8;
5 5;
6 1;
7 1;1;7; 8;
8 1;4;9;
9 9;

Xổ số Ninh Thuận 15/05/2020

G8 56
G7 124
G6 4951 2716 2760
G5 6256
G4 27554 31686 44919
61922 21048 38390 53015
G3 31110 77701
G2 51611
G1 05759
ĐB 395753
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;5;6;9;
2 2;4;
3
4 8;
5 1;3; 4;6;9;
6
7
8 6;
9

Xổ số Ninh Thuận 08/05/2020

G8 98
G7 134
G6 5589 5993 7533
G5 4785
G4 18931 88277 16495
81451 14721 05982 91124
G3 16974 50224
G2 54747
G1 27621
ĐB 414494
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 1;1;4;4;
3 1;3;4;
4 7;
5 1;
6
7 4;7;
8 2;5;9;
9 3;4; 5;