Kết quả xổ số Bạc Liêu

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bạc Liêu - KQXSBL - XSBL  - SXBL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bạc Liêu 23/05/2023

G8 11
G7 008
G6 4988 4080 4395
G5 8014
G4 39079 71275 73941
62004 78557 23365 63773
G3 31955 93242
G2 05860
G1 57715
ĐB 386018
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1 4;5;8;
2
3
4 1;2;
5 5;7;
6 5;
7 3;5;9;
8 8;
9 5;

Xổ số Bạc Liêu 16/05/2023

G8 07
G7 976
G6 6059 7144 7648
G5 3146
G4 05131 98740 93338
49872 17496 69035 81101
G3 33386 77211
G2 18955
G1 28867
ĐB 665077
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 1;
2
3 1;5;8;
4 4;6;8;
5 5;9;
6 7;
7 2;6;7;
8 6;
9 6;

Xổ số Bạc Liêu 09/05/2023

G8 01
G7 079
G6 3889 1726 2425
G5 0872
G4 12805 49089 11061
34665 15861 82683 89139
G3 20660 33156
G2 24286
G1 65607
ĐB 026755
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;
1
2 5;6;
3 9;
4
5 5; 6;
6 1;1;5;
7 2;9;
8 3;6;9;9;
9

Xổ số Bạc Liêu 02/05/2023

G8 76
G7 605
G6 5301 0993 5374
G5 2797
G4 84898 43187 44613
79138 60257 54382 49388
G3 46272 21997
G2 01554
G1 34450
ĐB 692341
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;
1 3;
2
3 8;
4 1;
5 4;7;
6
7 2;4;
8 2;7;8;
9 3;7;7;8;