Kết quả xổ số Bạc Liêu

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bạc Liêu - KQXSBL - XSBL  - SXBL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bạc Liêu 29/11/2022

G8 52
G7 770
G6 6158 9130 3312
G5 5629
G4 06980 02342 35383
38256 81674 08224 26836
G3 52163 53996
G2 31230
G1 17489
ĐB 730692
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 4;9;
3 6;
4 2;
5 6;8;
6 3;
7 4;
8 3;9;
9 2; 6;

Xổ số Bạc Liêu 22/11/2022

G8 93
G7 579
G6 0352 8028 0656
G5 5374
G4 27445 91222 90065
07030 34266 19364 50884
G3 36125 17324
G2 70323
G1 81932
ĐB 687609
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1
2 2;3;4;5;8;
3 2;
4 5;
5 2;6;
6 4;5;6;
7 4;9;
8 4;
9

Xổ số Bạc Liêu 15/11/2022

G8 48
G7 637
G6 4600 9780 6103
G5 7443
G4 31507 72485 35188
61395 88764 60019 49619
G3 09653 51804
G2 34856
G1 13862
ĐB 465755
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;7;
1 9;9;
2
3 7;
4 3;
5 3;5; 6;
6 2;4;
7
8 5;8;
9 5;

Xổ số Bạc Liêu 08/11/2022

G8 26
G7 493
G6 5311 8276 4525
G5 2453
G4 85863 13193 96503
76447 36801 13084 17633
G3 56150 38837
G2 65808
G1 45956
ĐB 406521
Chờ kết quả xổ số Bạc Liêu : XSBL CHO gửi 8185
Số đẹp XSBL hôm nay : CAU BL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;8;
1 1;
2 1; 5;
3 3;7;
4 7;
5 3;6;
6 3;
7 6;
8 4;
9 3;3;