Kết quả xổ số Vũng Tàu

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vũng Tàu - KQXSVT - XSVT  - SXVT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vũng Tàu 12/01/2021

G8 57
G7 909
G6 4089 0671 3979
G5 6234
G4 58383 82217 79804
47281 88327 73955 82130
G3 63853 27531
G2 98337
G1 94467
ĐB 187568
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;9;
1 7;
2 7;
3 1;4;7;
4
5 3;5;
6 7;8;
7 1;9;
8 1;3;9;
9

Xổ số Vũng Tàu 05/01/2021

G8 11
G7 629
G6 0683 2815 0721
G5 9055
G4 94352 68893 94638
27105 85213 15904 20165
G3 54470 93751
G2 34859
G1 91460
ĐB 282263
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;
1 3;5;
2 1;9;
3 8;
4
5 1;2;5;9;
6 3; 5;
7
8 3;
9 3;

Xổ số Vũng Tàu 29/12/2020

G8 05
G7 993
G6 6852 8217 0979
G5 7425
G4 09427 25998 01813
73236 72273 46747 14019
G3 02080 10565
G2 92664
G1 39993
ĐB 585231
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;7;9;
2 5;7;
3 1; 6;
4 7;
5 2;
6 4;5;
7 3;9;
8
9 3;3;8;

Xổ số Vũng Tàu 22/12/2020

G8 53
G7 962
G6 0138 4711 2551
G5 0007
G4 81313 73869 63246
13697 79717 50575 97879
G3 95273 19516
G2 18726
G1 80247
ĐB 151893
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 1;3;6;7;
2 6;
3 8;
4 6;7;
5 1;
6 2;9;
7 3;5;9;
8
9 3; 7;