Kết quả xổ số Vũng Tàu

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vũng Tàu - KQXSVT - XSVT  - SXVT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vũng Tàu 21/01/2020

G8 57
G7 254
G6 4836 8036 8507
G5 1350
G4 27494 21024 80457
89980 37496 48709 87851
G3 91990 58978
G2 11232
G1 73497
ĐB 964170
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 7 9
1
2 4
3 2 6 6
4
5 0 1 4 7
6
7 0 8
8 0
9 0 4 6 7

Xổ số Vũng Tàu 14/01/2020

G8 56
G7 868
G6 2703 7359 9078
G5 8196
G4 29030 37993 97620
56554 89048 51426 98192
G3 19793 01574
G2 35296
G1 08666
ĐB 694086
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 3
1
2 0 6
3 0
4 8
5 4 9
6 6 8
7 4 8
8 6
9 2 3 3 6 6

Xổ số Vũng Tàu 07/01/2020

G8 03
G7 070
G6 0530 6691 6878
G5 3980
G4 81681 60056 72125
42185 64583 51924 06491
G3 45118 21810
G2 60655
G1 29378
ĐB 873455
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 0 8
2 4 5
3 0
4
5 5 5 6
6
7 0 8 8
8 0 1 3 5
9 1 1

Xổ số Vũng Tàu 31/12/2019

G8 95
G7 365
G6 1971 0027 3908
G5 6621
G4 61697 95411 53522
35011 82998 59318 60590
G3 16771 82916
G2 98790
G1 44254
ĐB 545846
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 8
1 1 1 6 8
2 1 2 7
3
4 6
5 4
6 5
7 1 1
8
9 0 0 7 8