Kết quả xổ số Vũng Tàu

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vũng Tàu - KQXSVT - XSVT  - SXVT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vũng Tàu 07/07/2020

G8 61
G7 205
G6 0536 5375 7257
G5 2385
G4 82204 81363 66266
96558 74965 15064 24413
G3 87102 37349
G2 31293
G1 55636
ĐB 241636
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;5;
1 3;
2
3 6; 6;6;
4 9;
5 7;8;
6 3;4;5;6;
7 5;
8 5;
9 3;

Xổ số Vũng Tàu 30/06/2020

G8 26
G7 988
G6 8231 6758 6143
G5 6914
G4 38092 32381 10320
25278 49819 51414 20462
G3 89633 81638
G2 65789
G1 57336
ĐB 369253
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;4;9;
2
3 1;3;6;8;
4 3;
5 3; 8;
6 2;
7 8;
8 1;8;9;
9 2;

Xổ số Vũng Tàu 23/06/2020

G8 50
G7 098
G6 8380 5636 6301
G5 1347
G4 93508 67233 49770
81185 31622 95717 49534
G3 53144 69087
G2 43656
G1 35885
ĐB 524034
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 7;
2 2;
3 3;4; 4;6;
4 4;7;
5 6;
6
7
8 5;5;7;
9 8;

Xổ số Vũng Tàu 16/06/2020

G8 15
G7 428
G6 6781 9641 3895
G5 2798
G4 11575 76239 08454
27125 42325 57395 15025
G3 48305 13450
G2 99352
G1 31589
ĐB 708556
Chờ kết quả xổ số Vũng Tàu : XSVT CHO gửi 8185
Số đẹp XSVT hôm nay : CAU VT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1
2 5;5;5;8;
3 9;
4 1;
5 2;4;6;
6
7 5;
8 1;9;
9 5;5;8;