Kết quả xổ số Vĩnh Long

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vĩnh Long - KQXSVL - XSVL  - SXVL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vĩnh Long 25/11/2022

G8 06
G7 083
G6 5623 5013 2029
G5 7615
G4 78028 26729 98130
08388 60132 46579 25097
G3 06077 36191
G2 40878
G1 23728
ĐB 365567
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;5;
2 3;8;8;9;9;
3 2;
4
5
6 7;
7 7;8;9;
8 3;8;
9 1;7;

Xổ số Vĩnh Long 18/11/2022

G8 21
G7 455
G6 4896 2726 8752
G5 2544
G4 60218 15269 17976
36796 26813 87966 31685
G3 10196 31809
G2 20284
G1 49480
ĐB 280219
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 3;8;9;
2 6;
3
4 4;
5 2;5;
6 6;9;
7 6;
8 4;5;
9 6;6;6;

Xổ số Vĩnh Long 11/11/2022

G8 61
G7 570
G6 5746 2286 1841
G5 5560
G4 24944 01860 62844
11277 77057 25327 66596
G3 89389 65328
G2 81173
G1 42149
ĐB 820665
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 7;8;
3
4 1;4;4;6;9;
5 7;
6 5;
7 3;7;
8 6;9;
9 6;

Xổ số Vĩnh Long 04/11/2022

G8 36
G7 189
G6 0627 5732 4678
G5 7821
G4 99938 95119 74033
16273 33094 26791 85261
G3 49517 38731
G2 10544
G1 43428
ĐB 183799
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7;9;
2 1;7;8;
3 1;2;3;8;
4 4;
5
6 1;
7 3;8;
8 9;
9 1;4;9;