Kết quả xổ số Vĩnh Long

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vĩnh Long - KQXSVL - XSVL  - SXVL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vĩnh Long 22/09/2023

G8 17
G7 255
G6 9901 2040 5563
G5 7860
G4 71551 08642 74012
58621 70271 55650 34642
G3 43064 87657
G2 00788
G1 61412
ĐB 434661
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;2;
2 1;
3
4 2;2;
5 1;5;7;
6 1; 3;4;
7 1;
8 8;
9

Xổ số Vĩnh Long 15/09/2023

G8 73
G7 738
G6 7385 0332 3627
G5 0701
G4 34534 41598 56602
89860 60717 86104 21799
G3 36950 76595
G2 27463
G1 79932
ĐB 910035
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;4;
1 7;
2 7;
3 2;2;4;5; 8;
4
5
6 3;
7
8 5;
9 5;8;9;

Xổ số Vĩnh Long 08/09/2023

G8 20
G7 260
G6 4417 9826 2521
G5 5464
G4 73542 17206 17573
91276 41971 30861 35277
G3 03184 06228
G2 46550
G1 88217
ĐB 548111
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 1; 7;7;
2 1;6;8;
3
4 2;
5
6 1;4;
7 1;3;6;7;
8 4;
9

Xổ số Vĩnh Long 01/09/2023

G8 98
G7 823
G6 3545 7180 7029
G5 6166
G4 21609 45093 22347
60819 01613 77673 13587
G3 63413 11204
G2 82600
G1 78759
ĐB 815897
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;9;
1 3;3;9;
2 3;9;
3
4 5;7;
5 9;
6 6;
7 3;
8 7;
9 3;7;