Kết quả xổ số Vĩnh Long

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vĩnh Long - KQXSVL - XSVL  - SXVL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vĩnh Long 12/04/2024

G8 87
G7 699
G6 6100 9651 4649
G5 2794
G4 78674 53380 71734
87687 75192 89576 17000
G3 42938 18590
G2 46951
G1 68297
ĐB 045109
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1
2
3 4;8;
4 9;
5 1;1;
6
7 4;6;
8 7;
9 2;4;7;9;

Xổ số Vĩnh Long 05/04/2024

G8 93
G7 385
G6 9533 9410 0832
G5 2709
G4 15564 87219 55126
77599 37141 55265 95395
G3 11104 55018
G2 59833
G1 08985
ĐB 932166
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;9;
1 8;9;
2 6;
3 2;3;3;
4 1;
5
6 4;5;6;
7
8 5;5;
9 5;9;

Xổ số Vĩnh Long 29/03/2024

G8 39
G7 502
G6 4410 9804 5924
G5 1667
G4 13448 59317 12860
79919 86743 62068 46714
G3 76891 62062
G2 48047
G1 97966
ĐB 999061
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 4;7;9;
2 4;
3
4 3;7;8;
5
6 1; 2;6;7;8;
7
8
9 1;

Xổ số Vĩnh Long 22/03/2024

G8 98
G7 036
G6 5403 8045 4878
G5 8840
G4 91012 21925 41703
00827 75267 82627 62740
G3 32304 34245
G2 26183
G1 49283
ĐB 703929
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;4;
1 2;
2 5;7;7;9;
3 6;
4 5;5;
5
6 7;
7 8;
8 3;3;
9