Kết quả xổ số Vĩnh Long

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Vĩnh Long - KQXSVL - XSVL  - SXVL chính xác và nhanh nhất

Xổ số Vĩnh Long 01/07/2022

G8 60
G7 354
G6 7186 0658 6451
G5 8543
G4 24693 54304 41100
28041 17896 40833 75326
G3 80540 93433
G2 69183
G1 61782
ĐB 242578
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1
2 6;
3 3;3;
4 1;3;
5 1;4;8;
6
7 8;
8 2;3;6;
9 3;6;

Xổ số Vĩnh Long 24/06/2022

G8 29
G7 544
G6 1694 8493 8738
G5 9063
G4 91458 14307 83394
68317 62301 89178 85993
G3 85241 15965
G2 04106
G1 71964
ĐB 431608
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;7;8;
1 7;
2
3 8;
4 1;4;
5 8;
6 3;4;5;
7 8;
8
9 3;3;4;4;

Xổ số Vĩnh Long 17/06/2022

G8 69
G7 304
G6 4614 7926 0708
G5 7745
G4 86337 20282 17592
53947 19957 33558 88395
G3 74366 78094
G2 00149
G1 44414
ĐB 645326
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1 4;4;
2 6; 6;
3 7;
4 5;7;9;
5 7;8;
6 6;
7
8 2;
9 2;4;5;

Xổ số Vĩnh Long 10/06/2022

G8 79
G7 965
G6 7056 5195 1836
G5 0573
G4 43782 33434 16496
65993 21798 57973 02362
G3 18588 66095
G2 89045
G1 83069
ĐB 755513
Chờ kết quả xổ số Vĩnh Long : XSVL CHO gửi 8185
Số đẹp XSVL hôm nay : CAU VL gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2
3 4;6;
4 5;
5 6;
6 2;5;9;
7 3;3;
8 2;8;
9 3;5;5;6;8;