Kết quả xổ số Trà Vinh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Trà Vinh - KQXSTV - XSTV  - SXTV chính xác và nhanh nhất

Xổ số Trà Vinh 25/11/2022

G8 01
G7 428
G6 1535 1364 9771
G5 6892
G4 02435 45046 87200
24100 14533 34873 70735
G3 11567 02641
G2 14374
G1 80497
ĐB 583491
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 8;
3 3;5;5;5;
4 1;6;
5
6 4;7;
7 1;3;4;
8
9 1; 2;7;

Xổ số Trà Vinh 18/11/2022

G8 38
G7 772
G6 3808 7287 4734
G5 6253
G4 52229 46483 33203
76064 25687 99874 94258
G3 53081 30765
G2 76240
G1 49533
ĐB 114125
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 3;8;
1
2 5; 9;
3 3;4;
4
5 3;8;
6 4;5;
7 2;4;
8 1;3;7;7;
9

Xổ số Trà Vinh 11/11/2022

G8 81
G7 001
G6 3200 7683 5817
G5 9344
G4 70365 35697 99278
67106 16128 35144 69409
G3 89954 08151
G2 40939
G1 87254
ĐB 530214
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 1;6;9;
1 4; 7;
2 8;
3 9;
4 4;4;
5 1;4;4;
6 5;
7 8;
8 3;
9 7;

Xổ số Trà Vinh 04/11/2022

G8 69
G7 992
G6 7503 3454 4061
G5 7059
G4 71176 86139 49166
08883 39929 48951 46726
G3 00169 11940
G2 19261
G1 17178
ĐB 200850
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 6;9;
3 9;
4
5 1;4;9;
6 1;1;6;9;
7 6;8;
8 3;
9 2;