Kết quả xổ số Trà Vinh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Trà Vinh - KQXSTV - XSTV  - SXTV chính xác và nhanh nhất

Xổ số Trà Vinh 01/07/2022

G8 29
G7 628
G6 7534 1877 0320
G5 7427
G4 57919 29000 07763
21097 58287 06733 75190
G3 29367 43944
G2 46118
G1 97878
ĐB 051023
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;9;
2 3; 7;8;
3 3;4;
4 4;
5
6 3;7;
7 7;8;
8 7;
9 7;

Xổ số Trà Vinh 24/06/2022

G8 83
G7 916
G6 6616 0762 1394
G5 2325
G4 24153 96792 77875
17125 74955 54645 02515
G3 81721 67606
G2 93955
G1 29553
ĐB 177254
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 5;6;6;
2 1;5;5;
3
4 5;
5 3;3;4; 5;5;
6 2;
7 5;
8
9 2;4;

Xổ số Trà Vinh 17/06/2022

G8 37
G7 818
G6 1898 5841 7470
G5 3737
G4 23896 92793 15291
01158 26362 06972 59681
G3 59579 18291
G2 58057
G1 33982
ĐB 521241
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0
1 8;
2
3 7;
4 1; 1;
5 7;8;
6 2;
7 2;9;
8 1;2;
9 1;1;3;6;8;

Xổ số Trà Vinh 10/06/2022

G8 93
G7 375
G6 0151 7666 8931
G5 9735
G4 48698 45800 64819
58116 17978 46740 50119
G3 07149 22741
G2 96904
G1 49218
ĐB 524019
Chờ kết quả xổ số Trà Vinh : XSTV CHO gửi 8185
Số đẹp XSTV hôm nay : CAU TV gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 6;8;9; 9;9;
2
3 1;5;
4 1;9;
5 1;
6 6;
7 5;8;
8
9 8;