Kết quả xổ số ThừaThiênHuế

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số ThừaThiênHuế - KQXSTTH - XSTTH  - SXTTH chính xác và nhanh nhất

Xổ số ThừaThiênHuế 28/11/2022

G8 66
G7 684
G6 5047 0828 5677
G5 3763
G4 02046 21974 45184
03211 30021 99142 49061
G3 73030 32643
G2 55154
G1 61376
ĐB 771033
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 1;8;
3 3;
4 2;3;6;7;
5 4;
6 1;3;
7 4;6;7;
8 4;4;
9

Xổ số ThừaThiênHuế 27/11/2022

G8 92
G7 719
G6 0566 8887 8101
G5 3968
G4 02426 15894 43212
80272 96936 29779 30998
G3 80386 26583
G2 54256
G1 68987
ĐB 807460
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 2;9;
2 6;
3 6;
4
5 6;
6 6;8;
7 2;9;
8 3;6;7;7;
9 4;8;

Xổ số ThừaThiênHuế 21/11/2022

G8 53
G7 156
G6 5090 9838 3011
G5 0358
G4 63159 22647 11585
17520 32885 49064 93840
G3 92820 03400
G2 24105
G1 75694
ĐB 079141
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1;
2
3 8;
4 1; 7;
5 6;8;9;
6 4;
7
8 5;5;
9 4;

Xổ số ThừaThiênHuế 20/11/2022

G8 80
G7 815
G6 8058 6185 8276
G5 1705
G4 80897 59969 69518
01289 54259 44690 80839
G3 48880 02725
G2 38130
G1 36659
ĐB 103652
Chờ kết quả xổ số ThừaThiênHuế : XSTTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSTTH hôm nay : CAU TTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 5;8;
2 5;
3 9;
4
5 2; 8;9;9;
6 9;
7 6;
8 5;9;
9 7;