Kết quả xổ số Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSTD - XSTD  - SXTD chính xác và nhanh nhất

Xổ số Miền Bắc 02/12/2022

G8 tructiep
G7 61
G6 906 371 102
G5 2378
G4 1177 7621 7733
4261 tructiep tructiep tructiep
G3 90238 78005
G2 99501
G1 03015
ĐB 24523
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;2;5;5;6;
1 5;6;
2 1;2;3;
3 3;8;
4 4;
5
6 1;1;5;
7 1;7;8;8;
8 8;
9 1;3;

Xổ số Miền Bắc 01/12/2022

G8 tructiep
G7 40
G6 515 311 771
G5 6024
G4 7236 6255 7117
5805 tructiep tructiep tructiep
G3 00944 60752
G2 94230
G1 72632
ĐB 52770
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1 1;5;7;
2 4;8;
3 2;2;6;7;
4 2;4;6;
5 1;2;5;
6 5;9;
7 1;6;
8 2;
9 8;

Xổ số Miền Bắc 30/11/2022

G8 tructiep
G7 51
G6 036 860 858
G5 8490
G4 7013 7672 5579
4369 tructiep tructiep tructiep
G3 25161 95366
G2 01989
G1 09152
ĐB 98112
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2; 3;
2
3 5;6;
4 1;4;
5 1;2;7;8;9;
6 1;6;7;9;
7 2;4;9;9;
8 1;2;9;
9 3;4;9;

Xổ số Miền Bắc 29/11/2022

G8 tructiep
G7 03
G6 167 970 412
G5 3664
G4 5221 4873 4295
6204 tructiep tructiep tructiep
G3 40071 62719
G2 75482
G1 28733
ĐB 25380
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 3;4;
1 2;9;
2 1;
3 3;3;8;
4 3;
5 5;5;5;
6 1;4;4;7;9;9;
7 1;1;3;7;
8 1;2;
9 5;