Kết quả xổ số Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSTD - XSTD  - SXTD chính xác và nhanh nhất

Xổ số Miền Bắc 21/05/2024

G8 tructiep
G7 79
G6 832 502 909
G5 1245
G4 6188 9885 3428
9737 tructiep tructiep tructiep
G3 77775 27106
G2 69018
G1 18539
ĐB 55200
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;6;9;9;
1 8;
2 8;
3 2;2;7;9;
4 5;7;
5 8;
6 1;2;3;7;
7 3;5;9;
8 5;7;8;9;
9

Xổ số Miền Bắc 20/05/2024

G8 tructiep
G7 24
G6 695 561 208
G5 9510
G4 0220 6622 9353
0452 tructiep tructiep tructiep
G3 56652 91186
G2 72725
G1 60275
ĐB 05966
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1
2 2;2;4;5;
3
4 5;9;
5 2;2;2;3;
6 1;6; 7;9;
7 2;5;
8 1;6;9;
9 1;5;8;

Xổ số Miền Bắc 19/05/2024

G8 tructiep
G7 68
G6 198 786 996
G5 9892
G4 0077 1962 4824
8339 tructiep tructiep tructiep
G3 92796 76639
G2 83125
G1 08543
ĐB 14478
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;
1
2 4;5;
3 3;5;9;9;
4 3;8;
5
6 2;2;8;8;9;
7 7;8;
8 5;6;
9 2;5;6;6;6;8;

Xổ số Miền Bắc 18/05/2024

G8 tructiep
G7 17
G6 439 382 725
G5 9794
G4 8722 3565 3622
9776 tructiep tructiep tructiep
G3 65370 28969
G2 54587
G1 34422
ĐB 91322
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 4;4;5;7;9;
1 7;8;9;
2 2; 2;2;2;5;
3 4;9;
4 7;
5 3;
6 1;4;5;9;
7 6;
8 2;7;
9 4;