Kết quả xổ số Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSTD - XSTD  - SXTD chính xác và nhanh nhất

Xổ số Miền Bắc 16/05/2022

G8 tructiep
G7 87
G6 553 568 678
G5 8056
G4 2721 9310 9589
6644 tructiep tructiep tructiep
G3 68037 86767
G2 26845
G1 95077
ĐB 17713
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;1;3;
2 1;
3 4;7;8;
4 4;5;6;9;
5 1;3;6;7;
6 4;7;8;
7 7;8;
8 7;8;9;9;
9 2;

Xổ số Miền Bắc 15/05/2022

G8 tructiep
G7 10
G6 284 673 985
G5 3554
G4 3113 6305 4666
1625 tructiep tructiep tructiep
G3 92663 63665
G2 59642
G1 13716
ĐB 93649
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;
1 2;3;6;
2 5;5;9;
3 2;
4 2;3;9; 9;
5 2;4;6;
6 3;5;6;
7 3;6;
8 4;5;
9 1;4;4;

Xổ số Miền Bắc 14/05/2022

G8 tructiep
G7 05
G6 585 536 357
G5 0731
G4 9005 8609 0221
4118 tructiep tructiep tructiep
G3 75571 94533
G2 69632
G1 08368
ĐB 30775
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 5;5;8;9;
1 8;
2 1;1;
3 1;2;3;6;
4 7;
5 2;3;7;
6 8;9;
7 1;4;5; 9;
8 5;7;8;
9 1;6;

Xổ số Miền Bắc 13/05/2022

G8 tructiep
G7 51
G6 969 827 755
G5 6056
G4 3159 3187 7174
5338 tructiep tructiep tructiep
G3 93212 62933
G2 32294
G1 46318
ĐB 29436
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;
1 2;8;
2 6;7;
3 3;6; 8;
4 3;9;
5 1;2;5;6;6;9;
6 4;6;6;9;
7 4;
8 2;7;7;
9 1;4;