Kết quả xổ số Miền Bắc

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSTD - XSTD  - SXTD chính xác và nhanh nhất

Xổ số Miền Bắc 19/10/2021

G8 tructiep
G7 67
G6 824 718 423
G5 3012
G4 4230 5354 7655
4600 tructiep tructiep tructiep
G3 17762 21068
G2 11804
G1 67039
ĐB 86847
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;4;
1 2;8;
2 3;3;4;6;
3 4;9;
4 2;5;7;
5 4;5;
6 2;7;8;
7
8 9;
9 1;3;8;

Xổ số Miền Bắc 18/10/2021

G8 tructiep
G7 34
G6 747 489 116
G5 1928
G4 2752 3870 5919
6155 tructiep tructiep tructiep
G3 01162 58433
G2 75749
G1 38670
ĐB 11609
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 1;9; 9;
1 6;8;9;
2 7;8;
3 1;2;3;4;
4 7;8;9;
5 2;5;
6 1;2;8;
7 1;2;
8 9;
9 6;

Xổ số Miền Bắc 17/10/2021

G8 tructiep
G7 23
G6 518 407 906
G5 5822
G4 4593 1833 4313
1612 tructiep tructiep tructiep
G3 67474 16929
G2 28113
G1 45261
ĐB 24640
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;8;
1 2;3;3;5;8;
2 2;3;3;9;
3 2;3;4;7;
4
5 5;6;
6 1;1;
7 4;8;
8
9 3;3;

Xổ số Miền Bắc 16/10/2021

G8 tructiep
G7 56
G6 970 084 208
G5 4597
G4 3823 4029 6037
8722 tructiep tructiep tructiep
G3 22086 11007
G2 58163
G1 51010
ĐB 66067
Chờ kết quả xổ số Miền Bắc : XSTD CHO gửi 8185
Số đẹp XSTD hôm nay : CAU TD gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;8;
1 4;
2 2;3;3;7;9;
3 7;8;
4 3;
5 6;
6 2;3;7;
7
8 1;4;5;6;6;
9 3;4;7;