Kết quả xổ số Sóc Trăng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Sóc Trăng - KQXSST - XSST  - SXST chính xác và nhanh nhất

Xổ số Sóc Trăng 24/05/2023

G8 15
G7 998
G6 5143 8775 6125
G5 1865
G4 88029 28858 91353
92090 39292 81742 05712
G3 57269 85192
G2 60997
G1 74053
ĐB 004582
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 5;9;
3
4 2;3;
5 3;3;8;
6 5;9;
7 5;
8 2;
9 2;2;7;8;

Xổ số Sóc Trăng 17/05/2023

G8 21
G7 251
G6 8719 4563 3888
G5 9342
G4 87824 53912 44425
77022 52341 00376 81289
G3 07952 97585
G2 99979
G1 78805
ĐB 199323
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 2;9;
2 2;3; 4;5;
3
4 1;2;
5 1;2;
6 3;
7 6;9;
8 5;8;9;
9

Xổ số Sóc Trăng 10/05/2023

G8 44
G7 290
G6 7340 4538 9469
G5 7611
G4 85622 93560 58810
17744 20087 03472 30674
G3 71183 54497
G2 69168
G1 23768
ĐB 383219
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;9;
2 2;
3 8;
4 4;
5
6 8;8;9;
7 2;4;
8 3;7;
9 7;

Xổ số Sóc Trăng 03/05/2023

G8 00
G7 144
G6 2399 3113 7705
G5 2942
G4 07490 84765 48066
63918 02173 56328 35627
G3 85496 17439
G2 80566
G1 43375
ĐB 803670
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 3;8;
2 7;8;
3 9;
4 2;4;
5
6 5;6;6;
7 3;5;
8
9 6;9;