Kết quả xổ số Sóc Trăng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Sóc Trăng - KQXSST - XSST  - SXST chính xác và nhanh nhất

Xổ số Sóc Trăng 07/04/2021

G8 36
G7 585
G6 9569 2153 0496
G5 2358
G4 13244 35212 42557
70184 73296 84054 40806
G3 27764 07970
G2 77004
G1 53165
ĐB 534417
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 2;7;
2
3
4 4;
5 3;4;7;8;
6 4;5;9;
7
8 4;5;
9 6;6;

Xổ số Sóc Trăng 31/03/2021

G8 41
G7 407
G6 7501 8528 9824
G5 7433
G4 66766 74669 37889
69365 58606 74543 47847
G3 34721 07101
G2 61227
G1 65515
ĐB 108660
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;6;7;
1 5;
2 1;4;7;8;
3 3;
4 3;7;
5
6 5;6;9;
7
8 9;
9

Xổ số Sóc Trăng 24/03/2021

G8 29
G7 585
G6 0328 3176 6851
G5 0488
G4 01444 28809 36437
42152 19764 34943 41584
G3 97547 48932
G2 84419
G1 54479
ĐB 136389
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 9;
2 8;
3 2;7;
4 3;4;7;
5 1;2;
6 4;
7 6;9;
8 4;5;8;9;
9

Xổ số Sóc Trăng 17/03/2021

G8 24
G7 322
G6 7802 9572 8681
G5 3294
G4 19595 61085 30319
13002 94851 03961 19909
G3 82082 13515
G2 54294
G1 39868
ĐB 970833
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;9;
1 5;9;
2 2;
3 3;
4
5 1;
6 1;8;
7 2;
8 1;2;5;
9 4;4;5;