Kết quả xổ số Sóc Trăng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Sóc Trăng - KQXSST - XSST  - SXST chính xác và nhanh nhất

Xổ số Sóc Trăng 25/03/2020

G8 50
G7 915
G6 2447 9558 6756
G5 3198
G4 57871 59230 54570
20784 73286 78352 86029
G3 34320 45145
G2 35626
G1 91091
ĐB 200347
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 6;9;
3
4 5;7; 7;
5 2;6;8;
6
7 1;
8 4;6;
9 1;8;

Xổ số Sóc Trăng 18/03/2020

G8 67
G7 320
G6 0662 0674 3409
G5 3967
G4 45029 16218 72442
96633 53106 30686 85640
G3 63113 09865
G2 88989
G1 84851
ĐB 455086
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1 3;8;
2 9;
3 3;
4 2;
5 1;
6 2;5;7;
7 4;
8 6; 6;9;
9

Xổ số Sóc Trăng 11/03/2020

G8 44
G7 142
G6 2516 0393 3653
G5 1458
G4 24139 35933 19600
53148 09538 16000 78040
G3 56381 21263
G2 36504
G1 72164
ĐB 080617
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 6;7;
2
3 3;8;9;
4 2;8;
5 3;8;
6 3;4;
7
8 1;
9 3;

Xổ số Sóc Trăng 04/03/2020

G8 70
G7 251
G6 5888 6874 8505
G5 6897
G4 63443 68657 50274
11889 38934 96186 65187
G3 97145 97360
G2 42208
G1 53718
ĐB 642445
Chờ kết quả xổ số Sóc Trăng : XSST CHO gửi 8185
Số đẹp XSST hôm nay : CAU ST gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;
1 8;
2
3 4;
4 3;5; 5;
5 1;7;
6
7 4;4;
8 6;7;8;9;
9 7;