Kết quả xổ số Quảng Trị

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Quảng Trị - KQXSQT - XSQT  - SXQT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Quảng Trị 11/04/2024

G8 84
G7 612
G6 3913 4239 4890
G5 8816
G4 69090 25712 15836
37219 14522 39031 96166
G3 73223 32330
G2 60605
G1 16945
ĐB 833501
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 5;
1 2;2;3;6;9;
2 2;3;
3 1;6;9;
4 5;
5
6 6;
7
8
9

Xổ số Quảng Trị 04/04/2024

G8 82
G7 328
G6 9366 1791 6843
G5 3795
G4 37937 04185 18763
31771 59383 13425 21594
G3 68204 56106
G2 56873
G1 64054
ĐB 184007
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;7;
1
2 5;8;
3 7;
4 3;
5 4;
6 3;6;
7 1;3;
8 3;5;
9 1;4;5;

Xổ số Quảng Trị 28/03/2024

G8 33
G7 502
G6 3965 5577 4388
G5 4547
G4 86868 45508 73473
13638 85074 90666 41477
G3 00477 94856
G2 93710
G1 08080
ĐB 900167
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;8;
1
2
3 8;
4 7;
5 6;
6 5;6;7; 8;
7 3;4;7;7;7;
8 8;
9

Xổ số Quảng Trị 21/03/2024

G8 37
G7 857
G6 9211 2908 0443
G5 8469
G4 40871 83806 67194
29760 78775 36925 26560
G3 18572 10979
G2 52655
G1 54207
ĐB 129129
Chờ kết quả xổ số Quảng Trị : XSQT CHO gửi 8185
Số đẹp XSQT hôm nay : CAU QT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;8;
1 1;
2 5;9;
3
4 3;
5 5;7;
6 9;
7 1;2;5;9;
8
9 4;