Kết quả xổ số Ninh Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Ninh Thuận - KQXSNT - XSNT  - SXNT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Ninh Thuận 22/09/2023

G8 98
G7 409
G6 8283 5574 1897
G5 1118
G4 81972 49080 37863
08939 06415 55051 07436
G3 83210 22328
G2 27744
G1 12392
ĐB 516541
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 5;8;
2 8;
3 6;9;
4 1; 4;
5 1;
6 3;
7 2;4;
8 3;
9 2;7;

Xổ số Ninh Thuận 15/09/2023

G8 21
G7 761
G6 3832 1236 2544
G5 3056
G4 10472 04726 10855
09766 25237 96397 73008
G3 54506 09687
G2 62274
G1 26511
ĐB 056234
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;8;
1 1;
2 6;
3 2;4; 6;7;
4 4;
5 5;6;
6 1;6;
7 2;4;
8 7;
9 7;

Xổ số Ninh Thuận 08/09/2023

G8 15
G7 023
G6 8898 4989 8638
G5 4424
G4 94915 20661 01377
07814 03507 14922 08964
G3 45706 55959
G2 59376
G1 69680
ĐB 759041
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 4;5;
2 2;3;4;
3 8;
4 1;
5 9;
6 1;4;
7 6;7;
8 9;
9 8;

Xổ số Ninh Thuận 01/09/2023

G8 01
G7 923
G6 2282 5348 5002
G5 3475
G4 58514 32452 83897
82486 62253 63018 86670
G3 08043 95581
G2 33555
G1 31109
ĐB 886147
Chờ kết quả xổ số Ninh Thuận : XSNT CHO gửi 8185
Số đẹp XSNT hôm nay : CAU NT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;9;
1 4;8;
2 3;
3
4 3;7; 8;
5 2;3;5;
6
7 5;
8 1;2;6;
9 7;