Kết quả xổ số Khánh Hòa

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH - XSKH  - SXKH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Khánh Hòa 15/05/2022

G8 03
G7 551
G6 0717 1240 3912
G5 2292
G4 52666 92637 72896
08951 73304 93225 05393
G3 69206 01072
G2 77684
G1 68712
ĐB 387627
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;6;
1 2;2;7;
2 5;7;
3 7;
4
5 1;1;
6 6;
7 2;
8 4;
9 2;3;6;

Xổ số Khánh Hòa 11/05/2022

G8 75
G7 166
G6 2530 1086 8470
G5 8090
G4 33953 67099 83887
01498 57986 35947 90557
G3 75467 76992
G2 81335
G1 54251
ĐB 269222
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 2;
3 5;
4 7;
5 1;3;7;
6 6;7;
7
8 6;6;7;
9 2;8;9;

Xổ số Khánh Hòa 08/05/2022

G8 64
G7 486
G6 3267 3813 9060
G5 2593
G4 30319 17790 52199
09525 62553 13705 10520
G3 65532 34604
G2 96945
G1 96519
ĐB 154202
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2; 4;5;
1 3;9;9;
2 5;
3 2;
4 5;
5 3;
6 7;
7
8 6;
9 3;9;

Xổ số Khánh Hòa 04/05/2022

G8 44
G7 734
G6 4725 9809 3674
G5 6024
G4 11333 76111 17536
46540 05685 20596 37414
G3 37442 40891
G2 81952
G1 88662
ĐB 130603
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 9;
1 1;4;
2 4;5;
3 3;4;6;
4 2;
5 2;
6 2;
7 4;
8 5;
9 1;6;