Kết quả xổ số Khánh Hòa

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH - XSKH  - SXKH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Khánh Hòa 22/03/2023

G8 54
G7 601
G6 0751 4255 4058
G5 3527
G4 23598 93822 24675
26693 90556 23703 70954
G3 24881 66462
G2 90834
G1 69292
ĐB 995942
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;3;
1
2 2;7;
3 4;
4 2;
5 1;4;5;6;8;
6 2;
7 5;
8 1;
9 2;3;8;

Xổ số Khánh Hòa 19/03/2023

G8 02
G7 768
G6 7764 3669 2148
G5 0399
G4 32755 07527 88786
02632 88606 71287 75076
G3 07246 18598
G2 16726
G1 19522
ĐB 936909
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;9;
1
2 2;6;7;
3 2;
4 6;8;
5 5;
6 4;8;9;
7 6;
8 6;7;
9 8;9;

Xổ số Khánh Hòa 15/03/2023

G8 09
G7 329
G6 6828 9808 0469
G5 2930
G4 17412 57594 38766
56387 97421 18027 83261
G3 73538 74388
G2 41769
G1 51142
ĐB 931669
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 2;
2 1;7;8;9;
3 8;
4 2;
5
6 1;6;9; 9;9;
7
8 7;8;
9 4;

Xổ số Khánh Hòa 12/03/2023

G8 35
G7 279
G6 0887 0529 5540
G5 7049
G4 12911 77809 44950
33571 49745 30336 94128
G3 87829 51392
G2 50094
G1 63160
ĐB 766924
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 1;
2 4; 8;9;9;
3 6;
4 5;9;
5
6
7 1;9;
8 7;
9 2;4;