Kết quả xổ số Khánh Hòa

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH - XSKH  - SXKH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Khánh Hòa 27/09/2020

G8 59
G7 847
G6 4284 2017 4027
G5 9826
G4 48394 90046 29307
33744 94948 91814 60810
G3 00947 09033
G2 07885
G1 71882
ĐB 017595
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;7;
2 6;7;
3 3;
4 4;6;7;7;8;
5
6
7
8 2;4;5;
9 4;5;

Xổ số Khánh Hòa 23/09/2020

G8 93
G7 810
G6 7102 0545 7716
G5 1173
G4 55204 98311 56895
64542 29359 14803 96547
G3 75414 42125
G2 28877
G1 26027
ĐB 907021
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;3;4;
1 1;4;6;
2 1; 5;7;
3
4 2;5;7;
5 9;
6
7 3;7;
8
9 5;

Xổ số Khánh Hòa 20/09/2020

G8 89
G7 994
G6 5605 7897 7925
G5 9104
G4 11717 12678 83044
25710 76925 19691 91689
G3 82844 25370
G2 58553
G1 86678
ĐB 795603
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3; 4;5;
1 7;
2 5;5;
3
4 4;4;
5 3;
6
7 8;8;
8 9;
9 1;4;7;

Xổ số Khánh Hòa 16/09/2020

G8 80
G7 112
G6 8648 8359 0051
G5 0056
G4 94436 70420 84868
72503 85232 01781 14633
G3 18491 45249
G2 56212
G1 45690
ĐB 817624
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;2;
2 4;
3 2;3;6;
4 8;9;
5 1;6;9;
6 8;
7
8 1;
9 1;