Kết quả xổ số Khánh Hòa

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Khánh Hòa - KQXSKH - XSKH  - SXKH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Khánh Hòa 29/03/2020

G8 12
G7 148
G6 7333 3704 5382
G5 1331
G4 66893 81863 70253
02359 13759 31973 09708
G3 53371 83935
G2 12641
G1 46260
ĐB 048372
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1
2
3 1;3;5;
4 1;8;
5 3;9;9;
6 3;
7 1;2; 3;
8 2;
9 3;

Xổ số Khánh Hòa 25/03/2020

G8 12
G7 498
G6 3657 1962 3199
G5 2711
G4 43372 65453 23596
82719 55772 27912 53996
G3 14722 16989
G2 20953
G1 53271
ĐB 856476
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;2;9;
2 2;
3
4
5 3;3;7;
6 2;
7 1;2;2;6;
8 9;
9 6;6;8;9;

Xổ số Khánh Hòa 22/03/2020

G8 30
G7 674
G6 1632 0505 6074
G5 2346
G4 50208 75099 90196
23962 00420 36249 24823
G3 77633 83456
G2 11168
G1 74934
ĐB 724248
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;8;
1
2 3;
3 2;3;4;
4 6;8; 9;
5 6;
6 2;8;
7 4;4;
8
9 6;9;

Xổ số Khánh Hòa 18/03/2020

G8 42
G7 264
G6 1921 2809 2709
G5 7581
G4 82015 73127 86369
65094 26304 88505 87110
G3 68231 22079
G2 58677
G1 77197
ĐB 351676
Chờ kết quả xổ số Khánh Hòa : XSKH CHO gửi 8185
Số đẹp XSKH hôm nay : CAU KH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;9;9;
1 5;
2 1;7;
3 1;
4
5
6 4;9;
7 6; 7;9;
8 1;
9 4;7;