Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Hồ Chí Minh - KQXSHCM - XSHCM  - SXHCM chính xác và nhanh nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 13/04/2024

G8 70
G7 974
G6 8198 4977 8302
G5 5714
G4 61116 29576 42413
37115 29242 96636 38806
G3 51613 86409
G2 44565
G1 65226
ĐB 309125
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;9;
1 3;3;4;5;6;
2 5; 6;
3 6;
4 2;
5
6 5;
7 4;6;7;
8
9 8;

Xổ số Hồ Chí Minh 08/04/2024

G8 35
G7 190
G6 4191 4489 3914
G5 2524
G4 85601 28788 77598
53243 95456 80798 46147
G3 61472 28640
G2 06394
G1 98034
ĐB 529215
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 4;5;
2 4;
3 4;
4 3;7;
5 6;
6
7 2;
8 8;9;
9 1;4;8;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 06/04/2024

G8 91
G7 127
G6 0092 9586 2241
G5 3772
G4 92758 57975 23937
88844 21611 15158 25460
G3 43280 02985
G2 78420
G1 93846
ĐB 193631
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;
2 7;
3 1; 7;
4 1;4;6;
5 8;8;
6
7 2;5;
8 5;6;
9 2;

Xổ số Hồ Chí Minh 01/04/2024

G8 56
G7 465
G6 5390 8939 0659
G5 6691
G4 15817 30224 13916
74123 55436 32360 11249
G3 66871 47492
G2 11314
G1 65548
ĐB 013739
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;6;7;
2 3;4;
3 6;9; 9;
4 8;9;
5 9;
6 5;
7 1;
8
9 1;2;