Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Hồ Chí Minh - KQXSHCM - XSHCM  - SXHCM chính xác và nhanh nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 28/11/2022

G8 67
G7 412
G6 5298 6129 8765
G5 5354
G4 27592 97186 08587
51720 88808 08129 28078
G3 52513 36608
G2 98275
G1 70145
ĐB 860428
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 8;8;
1 2;3;
2 8; 9;9;
3
4 5;
5 4;
6 5;
7 5;8;
8 6;7;
9 2;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 26/11/2022

G8 51
G7 816
G6 1498 0181 5487
G5 0354
G4 55864 18399 34328
30012 91745 93432 16539
G3 03891 45070
G2 83675
G1 86631
ĐB 244392
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;6;
2 8;
3 1;2;9;
4 5;
5 4;
6 4;
7 5;
8 1;7;
9 1;2; 8;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 21/11/2022

G8 55
G7 564
G6 3494 6865 0915
G5 0969
G4 75445 94450 49035
24222 03445 36782 62186
G3 02655 99691
G2 62041
G1 31486
ĐB 146610
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;
2 2;
3 5;
4 1;5;5;
5 5;
6 4;5;9;
7
8 2;6;6;
9 1;4;

Xổ số Hồ Chí Minh 19/11/2022

G8 06
G7 816
G6 9426 1135 8247
G5 1888
G4 50453 06255 61631
13568 32588 29397 21186
G3 93437 34515
G2 54459
G1 96038
ĐB 337741
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 5;6;
2 6;
3 1;5;7;8;
4 1; 7;
5 3;5;9;
6 8;
7
8 6;8;8;
9 7;