Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Hồ Chí Minh - KQXSHCM - XSHCM  - SXHCM chính xác và nhanh nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 30/09/2023

G8 44
G7 416
G6 6686 0112 6990
G5 0113
G4 05644 69185 53180
10291 58694 14775 74653
G3 34974 17268
G2 05624
G1 56141
ĐB 674351
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;3;6;
2 4;
3
4 1;4;
5 1; 3;
6 8;
7 4;5;
8 5;6;
9 1;4;

Xổ số Hồ Chí Minh 25/09/2023

G8 49
G7 489
G6 3817 1999 4913
G5 5642
G4 18373 55790 62498
65214 40454 64697 29841
G3 17892 59228
G2 78968
G1 21640
ĐB 587017
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;4;7; 7;
2 8;
3
4 1;2;
5 4;
6 8;
7 3;
8 9;
9 2;7;8;9;

Xổ số Hồ Chí Minh 23/09/2023

G8 51
G7 720
G6 5622 9030 5248
G5 1771
G4 63823 11751 09012
00075 68872 50190 05383
G3 21604 32777
G2 60565
G1 23918
ĐB 262641
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;8;
2 2;3;
3
4 1; 8;
5 1;
6 5;
7 1;2;5;7;
8 3;
9

Xổ số Hồ Chí Minh 18/09/2023

G8 57
G7 031
G6 1901 6797 6982
G5 1533
G4 24461 69769 93127
63431 31122 80697 10225
G3 42113 39282
G2 53523
G1 31965
ĐB 415373
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;
2 2;3;5;7;
3 1;1;3;
4
5
6 1;5;9;
7 3;
8 2;2;
9 7;7;