Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Hồ Chí Minh - KQXSHCM - XSHCM  - SXHCM chính xác và nhanh nhất

Xổ số Hồ Chí Minh 11/07/2020

G8 13
G7 292
G6 7902 1463 0978
G5 1519
G4 48693 94107 65554
31566 81928 51655 12731
G3 37883 74138
G2 38321
G1 78184
ĐB 347375
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2;7;
1 9;
2 1;8;
3 1;8;
4
5 4;5;
6 3;6;
7 5; 8;
8 3;4;
9 2;3;

Xổ số Hồ Chí Minh 06/07/2020

G8 26
G7 104
G6 4518 6874 7186
G5 8497
G4 03042 22668 16094
01263 48298 54275 25001
G3 68590 59141
G2 13088
G1 55594
ĐB 721311
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;
1 1; 8;
2
3
4 1;2;
5
6 3;8;
7 4;5;
8 6;8;
9 4;4;7;8;

Xổ số Hồ Chí Minh 04/07/2020

G8 01
G7 267
G6 1690 5268 6770
G5 3446
G4 37306 50525 52430
38566 58780 89273 72795
G3 47112 79833
G2 46162
G1 23367
ĐB 832802
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 2; 6;
1 2;
2 5;
3 3;
4 6;
5
6 2;6;7;7;8;
7 3;
8
9 5;

Xổ số Hồ Chí Minh 29/06/2020

G8 79
G7 943
G6 8846 7657 4660
G5 6348
G4 70338 73412 53525
60771 57199 58455 99176
G3 49342 93981
G2 05603
G1 60467
ĐB 617635
Chờ kết quả xổ số Hồ Chí Minh : XSHCM CHO gửi 8185
Số đẹp XSHCM hôm nay : CAU HCM gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 2;
2 5;
3 5; 8;
4 2;3;6;8;
5 5;7;
6 7;
7 1;6;
8 1;
9 9;