Kết quả xổ số Đồng Tháp

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đồng Tháp - KQXSDT - XSDT  - SXDT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đồng Tháp 28/11/2022

G8 54
G7 253
G6 3585 8811 4552
G5 1340
G4 53111 64961 31991
11849 62868 65083 88594
G3 28967 40926
G2 88519
G1 74474
ĐB 167474
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;1;9;
2 6;
3
4 9;
5 2;3;
6 1;7;8;
7 4; 4;
8 3;5;
9 1;4;

Xổ số Đồng Tháp 21/11/2022

G8 10
G7 926
G6 1820 9736 7418
G5 5450
G4 13222 56147 73613
63779 24350 74273 42100
G3 87853 98406
G2 31997
G1 28967
ĐB 523839
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 3;8;
2 2;6;
3 6;9;
4 7;
5 3;
6 7;
7 3;9;
8
9 7;

Xổ số Đồng Tháp 14/11/2022

G8 56
G7 395
G6 7701 6702 5883
G5 9899
G4 67280 30652 78406
77322 77876 29368 89863
G3 00116 51309
G2 09370
G1 77642
ĐB 635253
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;2;6;9;
1 6;
2 2;
3
4 2;
5 2;3;
6 3;8;
7 6;
8 3;
9 5;9;

Xổ số Đồng Tháp 07/11/2022

G8 59
G7 614
G6 9251 1535 9974
G5 1342
G4 67742 02160 17259
15102 88476 94344 05059
G3 97659 55960
G2 56500
G1 85099
ĐB 311212
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2; 4;
2
3 5;
4 2;2;4;
5 1;9;9;9;
6
7 4;6;
8
9 9;