Kết quả xổ số Đồng Tháp

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đồng Tháp - KQXSDT - XSDT  - SXDT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đồng Tháp 18/09/2023

G8 74
G7 263
G6 4665 3585 3914
G5 2659
G4 17337 21587 13955
20261 46084 19825 75475
G3 13039 96031
G2 67344
G1 53115
ĐB 498180
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;5;
2 5;
3 1;7;9;
4 4;
5 5;9;
6 1;3;5;
7 5;
8 4;5;7;
9

Xổ số Đồng Tháp 11/09/2023

G8 11
G7 913
G6 3851 3600 2613
G5 7662
G4 43808 95080 48941
31908 50389 58823 44166
G3 32126 88963
G2 78211
G1 00224
ĐB 106053
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 8;8;
1 1;3;3;
2 3;4;6;
3
4 1;
5 1;3;
6 2;3;6;
7
8 9;
9

Xổ số Đồng Tháp 04/09/2023

G8 49
G7 971
G6 5715 7704 0376
G5 9665
G4 39167 88696 24823
20282 38736 90779 42836
G3 41212 45421
G2 16983
G1 43847
ĐB 295310
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 4;
1 2;5;
2 1;3;
3 6;6;
4 7;
5
6 5;7;
7 1;6;9;
8 2;3;
9 6;

Xổ số Đồng Tháp 28/08/2023

G8 11
G7 373
G6 2030 2631 7791
G5 3831
G4 65385 29868 72086
50906 75949 77212 98785
G3 85679 35702
G2 13076
G1 41885
ĐB 632031
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 2;6;
1 2;
2
3 1; 1;1;
4 9;
5
6 8;
7 3;6;9;
8 5;5;5;6;
9 1;