Kết quả xổ số Đồng Tháp

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đồng Tháp - KQXSDT - XSDT  - SXDT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đồng Tháp 06/07/2020

G8 00
G7 853
G6 2031 6588 8699
G5 3348
G4 88287 84891 26873
28894 91846 33633 33369
G3 45724 18113
G2 02580
G1 14367
ĐB 535739
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;
2 4;
3 1;3;9;
4 6;8;
5 3;
6 7;9;
7 3;
8 7;8;
9 1;4;9;

Xổ số Đồng Tháp 29/06/2020

G8 44
G7 943
G6 7132 4573 8470
G5 6731
G4 55855 84920 13833
84168 85738 89433 96267
G3 29827 17093
G2 47039
G1 83606
ĐB 897590
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1
2 7;
3 1;2;3;3;8;9;
4 3;
5 5;
6 7;8;
7 3;
8
9 3;

Xổ số Đồng Tháp 22/06/2020

G8 63
G7 276
G6 1798 7431 7747
G5 2092
G4 29491 16517 84058
30616 33430 54617 19286
G3 18298 88609
G2 38154
G1 01325
ĐB 522167
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0 9;
1 6;7;7;
2 5;
3 1;
4 7;
5 4;8;
6 7;
7 6;
8 6;
9 1;2;8;8;

Xổ số Đồng Tháp 15/06/2020

G8 21
G7 362
G6 5366 9625 7838
G5 3797
G4 19335 95245 34560
02698 27170 43830 79668
G3 02427 80389
G2 90150
G1 15796
ĐB 520384
Chờ kết quả xổ số Đồng Tháp : XSDT CHO gửi 8185
Số đẹp XSDT hôm nay : CAU DT gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 5;7;
3 5;8;
4 5;
5
6 2;6;8;
7
8 4; 9;
9 6;7;8;