Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 14/05/2022

G8 56
G7 591
G6 7479 4247 1944
G5 6898
G4 79723 24717 79095
39491 11124 07456 94270
G3 11094 40212
G2 00877
G1 40654
ĐB 512793
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;7;
2 3;4;
3
4 4;7;
5 4;6;
6
7 7;9;
8
9 1;1;3; 4;5;8;

Xổ số Đà Nẵng 11/05/2022

G8 93
G7 415
G6 9055 5514 3547
G5 0322
G4 96595 15484 38919
95531 94153 98660 47416
G3 43649 02529
G2 18365
G1 24790
ĐB 828046
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;5;6;9;
2 2;9;
3 1;
4 6; 7;9;
5 3;5;
6 5;
7
8 4;
9 5;

Xổ số Đà Nẵng 07/05/2022

G8 08
G7 218
G6 6697 1208 3719
G5 2858
G4 66018 69055 93928
70869 12780 85280 66127
G3 19168 52301
G2 54632
G1 26173
ĐB 027769
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;8;
1 8;8;9;
2 7;8;
3 2;
4
5 5;8;
6 8;9; 9;
7 3;
8
9 7;

Xổ số Đà Nẵng 04/05/2022

G8 49
G7 755
G6 9713 8641 7574
G5 3075
G4 79857 39575 81340
57493 82591 71804 02080
G3 71394 61856
G2 62457
G1 77232
ĐB 330108
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1 3;
2
3 2;
4 1;
5 5;6;7;7;
6
7 4;5;5;
8
9 1;3;4;