Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 24/07/2021

G8 65
G7 989
G6 2562 4456 4068
G5 5002
G4 66591 40880 32024
48184 80635 79732 67431
G3 13092 84367
G2 47912
G1 93782
ĐB 706798
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 2;
2 4;
3 1;2;5;
4
5 6;
6 2;7;8;
7
8 2;4;9;
9 1;2;8;

Xổ số Đà Nẵng 21/07/2021

G8 44
G7 159
G6 0075 3787 1148
G5 5128
G4 06011 30234 45646
64224 86118 46666 09614
G3 42050 75729
G2 65246
G1 58340
ĐB 441683
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 1;4;8;
2 4;8;9;
3 4;
4 6;6;8;
5 9;
6 6;
7 5;
8 3; 7;
9

Xổ số Đà Nẵng 17/07/2021

G8 75
G7 224
G6 3070 9399 6343
G5 1163
G4 34931 80895 94153
07319 76325 34415 31973
G3 09746 22067
G2 45007
G1 67626
ĐB 080283
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 5;9;
2 4;5;6;
3 1;
4 3;6;
5 3;
6 3;7;
7 3;
8 3;
9 5;9;

Xổ số Đà Nẵng 14/07/2021

G8 75
G7 334
G6 0084 2535 3563
G5 8954
G4 50061 92038 07549
15801 16422 52156 70690
G3 98248 66347
G2 10520
G1 16569
ĐB 529373
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1
2 2;
3 4;5;8;
4 7;8;9;
5 4;6;
6 1;3;9;
7 3;
8 4;
9