Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 10/04/2021

G8 52
G7 835
G6 9902 4970 1129
G5 2076
G4 13444 23727 04826
57789 07987 67572 91431
G3 03163 97956
G2 93324
G1 22077
ĐB 085401
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 1; 2;
1
2 4;6;7;9;
3 1;5;
4 4;
5 6;
6 3;
7 2;6;7;
8 7;9;
9

Xổ số Đà Nẵng 07/04/2021

G8 04
G7 962
G6 3034 8848 6679
G5 0926
G4 59270 74060 89148
89668 07732 19966 19806
G3 29348 92180
G2 69766
G1 60187
ĐB 475497
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1
2 6;
3 2;4;
4 8;8;8;
5
6 2;6;6;8;
7 9;
8 7;
9 7;

Xổ số Đà Nẵng 03/04/2021

G8 39
G7 254
G6 6144 2745 7767
G5 9558
G4 04254 65021 06260
31049 57996 07555 04285
G3 78977 78314
G2 26174
G1 32380
ĐB 045532
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 4;
2 1;
3 2;
4 4;5;9;
5 4;4;5;8;
6 7;
7 4;7;
8 5;
9 6;

Xổ số Đà Nẵng 31/03/2021

G8 19
G7 598
G6 4592 9894 7854
G5 0582
G4 51261 61985 34644
07808 53504 11797 96142
G3 93932 39126
G2 72510
G1 83487
ĐB 926725
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;8;
1
2 5; 6;
3 2;
4 2;4;
5 4;
6 1;
7
8 2;5;7;
9 2;4;7;8;