Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 20/07/2024

G8 71
G7 071
G6 3609 5552 6554
G5 6304
G4 89227 00866 53029
55069 23642 26043 53064
G3 00913 63270
G2 50195
G1 48827
ĐB 008960
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 4;9;
1 3;
2 7;7;9;
3
4 2;3;
5 2;4;
6 4;6;9;
7 1;
8
9 5;

Xổ số Đà Nẵng 17/07/2024

G8 99
G7 874
G6 1366 4107 2814
G5 9458
G4 52323 98230 46938
99600 31369 28594 05952
G3 41151 71519
G2 99661
G1 80251
ĐB 110541
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 7;
1 4;9;
2 3;
3 8;
4 1;
5 1;1;2;8;
6 1;6;9;
7 4;
8
9 4;

Xổ số Đà Nẵng 13/07/2024

G8 52
G7 666
G6 4156 6529 6499
G5 5068
G4 11946 49760 87866
57138 67038 30082 39063
G3 83579 88491
G2 60366
G1 68817
ĐB 484038
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 7;
2 9;
3 8; 8;8;
4 6;
5 6;
6 3;6;6;6;8;
7 9;
8 2;
9 1;9;

Xổ số Đà Nẵng 10/07/2024

G8 87
G7 459
G6 2091 7679 0499
G5 2050
G4 85755 62541 83043
53787 64613 18351 51050
G3 97922 46713
G2 30061
G1 00830
ĐB 138382
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;3;
2 2;
3
4 1;3;
5 1;5;9;
6 1;
7 9;
8 2; 7;
9 1;9;