Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 15/08/2020

G8 09
G7 295
G6 1419 9690 5882
G5 1150
G4 28657 12591 16324
35416 56547 62254 63479
G3 43728 69141
G2 96655
G1 66852
ĐB 657717
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 6;7; 9;
2 4;8;
3
4 1;7;
5 2;4;5;7;
6
7 9;
8 2;
9 1;5;

Xổ số Đà Nẵng 12/08/2020

G8 41
G7 333
G6 8685 1048 8229
G5 5003
G4 05736 34494 46536
05475 69799 58251 65097
G3 15978 03319
G2 28586
G1 98968
ĐB 117721
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1 9;
2 1; 9;
3 3;6;6;
4 8;
5 1;
6 8;
7 5;8;
8 5;6;
9 4;7;9;

Xổ số Đà Nẵng 08/08/2020

G8 86
G7 641
G6 7346 9228 8635
G5 5927
G4 29577 97588 75554
65922 85607 17719 98914
G3 76143 47869
G2 02709
G1 04181
ĐB 609505
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 7;9;
1 4;9;
2 2;7;8;
3 5;
4 1;3;6;
5 4;
6 9;
7 7;
8 1;8;
9

Xổ số Đà Nẵng 05/08/2020

G8 23
G7 789
G6 6633 5486 2520
G5 3346
G4 21744 09570 93579
88430 03897 94882 85862
G3 91821 84481
G2 49026
G1 78612
ĐB 315628
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;
2 1;6;8;
3 3;
4 4;6;
5
6 2;
7 9;
8 1;2;6;9;
9 7;