Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 25/05/2019

G8 05
G7 841
G6 4922 0605 8453
G5 1712
G4 25879 96806 89084
38592 89571 86328 02958
G3 98776 56826
G2 26703
G1 19166
ĐB 779823
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3 5 6
1 2
2 2 3 6 8
3
4 1
5 3 8
6 6
7 1 6 9
8 4
9 2

Xổ số Đà Nẵng 22/05/2019

G8 04
G7 284
G6 1456 1630 6054
G5 7671
G4 49002 05398 33734
13187 92207 78605 04927
G3 57260 93730
G2 71755
G1 39181
ĐB 295586
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 2 5 7
1
2 7
3 0 0 4
4
5 4 5 6
6 0
7 1
8 1 4 6 7
9 8

Xổ số Đà Nẵng 18/05/2019

G8 07
G7 770
G6 6206 4798 8318
G5 2145
G4 16164 61625 52424
04386 03948 45131 06165
G3 20423 98749
G2 83737
G1 12315
ĐB 375866
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 6
1 5 8
2 3 4 5
3 1 7
4 5 8 9
5
6 4 5 6
7 0
8 6
9 8

Xổ số Đà Nẵng 15/05/2019

G8 66
G7 234
G6 3432 3117 7585
G5 4138
G4 94092 48312 04345
79312 78154 53785 26315
G3 75236 42227
G2 25221
G1 08672
ĐB 991417
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2 2 5 7 7
2 1 7
3 2 4 6 8
4 5
5 4
6
7 2
8 5 5
9 2