Kết quả xổ số Đà Nẵng

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Đà Nẵng - KQXSDNG - XSDNG  - SXDNG chính xác và nhanh nhất

Xổ số Đà Nẵng 19/01/2019

G8 99
G7 875
G6 7552 1603 9784
G5 4856
G4 33941 56766 81711
66884 01014 48079 24589
G3 65472 68530
G2 50841
G1 63309
ĐB 630115
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 3 9
1 1 4 5
2
3 0
4 1 1
5 2 6
6 6
7 2 5 9
8 4 4 9
9

Xổ số Đà Nẵng 16/01/2019

G8 52
G7 236
G6 6712 0166 5135
G5 9329
G4 04453 18857 85226
24659 01275 39620 79053
G3 36413 71060
G2 46105
G1 02845
ĐB 673475
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5
1 2 3
2 0 6 9
3 5 6
4 5
5 3 3 7 9
6 0 6
7 5 5
8
9

Xổ số Đà Nẵng 12/01/2019

G8 11
G7 746
G6 5758 1549 4878
G5 5034
G4 38988 49471 59474
20689 65666 63386 65058
G3 21765 05340
G2 59170
G1 34523
ĐB 950224
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 3 4
3 4
4 0 6 9
5 8 8
6 5 6
7 0 1 4 8
8 6 8 9
9

Xổ số Đà Nẵng 09/01/2019

G8 20
G7 909
G6 1721 7377 3556
G5 2635
G4 53250 69205 35123
82925 21998 81206 23326
G3 93434 72090
G2 51059
G1 30218
ĐB 660796
Chờ kết quả xổ số Đà Nẵng : XSDNG CHO gửi 8185
Số đẹp XSDNG hôm nay : CAU DNG gửi 8585
Đầu Loto
0 5 6 9
1 8
2 1 3 5 6
3 4 5
4
5 0 6 9
6
7 7
8
9 0 6 8