Kết quả xổ số Cần Thơ

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Cần Thơ - KQXSCT - XSCT  - SXCT chính xác và nhanh nhất

Xổ số Cần Thơ 01/02/2023

G8 18
G7 267
G6 4063 7300 9301
G5 4427
G4 91656 67831 26113
71987 79097 92357 02623
G3 43591 31990
G2 05630
G1 40747
ĐB 173861
Chờ kết quả xổ số Cần Thơ : XSCT CHO gửi 8185
Số đẹp XSCT hôm nay : CAU CT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;
1 3;
2 3;7;
3 1;
4 7;
5 6;7;
6 1; 3;7;
7
8 7;
9 1;7;

Xổ số Cần Thơ 25/01/2023

G8 70
G7 712
G6 4071 8283 6568
G5 5962
G4 72678 40543 35253
11335 71950 77517 24240
G3 88588 26760
G2 49423
G1 75677
ĐB 199613
Chờ kết quả xổ số Cần Thơ : XSCT CHO gửi 8185
Số đẹp XSCT hôm nay : CAU CT gửi 8585
Đầu Loto
0
1 2;3; 7;
2 3;
3 5;
4 3;
5 3;
6 2;8;
7 1;7;8;
8 3;8;
9

Xổ số Cần Thơ 18/01/2023

G8 08
G7 023
G6 8407 2486 7309
G5 4536
G4 00176 32605 16273
79995 49821 45990 95935
G3 82507 80108
G2 29088
G1 26393
ĐB 363263
Chờ kết quả xổ số Cần Thơ : XSCT CHO gửi 8185
Số đẹp XSCT hôm nay : CAU CT gửi 8585
Đầu Loto
0 5;7;7;8;9;
1
2 1;3;
3 5;6;
4
5
6 3;
7 3;6;
8 6;8;
9 3;5;

Xổ số Cần Thơ 11/01/2023

G8 22
G7 282
G6 3080 9205 5717
G5 6356
G4 40718 43431 76361
66430 21401 33022 60115
G3 63171 90951
G2 70858
G1 35704
ĐB 488615
Chờ kết quả xổ số Cần Thơ : XSCT CHO gửi 8185
Số đẹp XSCT hôm nay : CAU CT gửi 8585
Đầu Loto
0 1;4;5;
1 5; 5;7;8;
2 2;
3 1;
4
5 1;6;8;
6 1;
7 1;
8 2;
9