Kết quả xổ số Bến Tre

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bến Tre - KQXSBTR - XSBTR  - SXBTR chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bến Tre 18/06/2024

G8 66
G7 376
G6 5718 4661 4612
G5 8618
G4 00712 02964 87976
66991 27996 56768 40884
G3 54542 23804
G2 92174
G1 33902
ĐB 155868
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 2;4;
1 2;2;8;8;
2
3
4 2;
5
6 1;4;8; 8;
7 4;6;6;
8 4;
9 1;6;

Xổ số Bến Tre 11/06/2024

G8 53
G7 434
G6 3960 1006 4311
G5 2225
G4 02185 87771 61229
06589 86936 24508 03941
G3 50293 95301
G2 09701
G1 60376
ĐB 753148
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 1;1;6;8;
1 1;
2 5;9;
3 4;6;
4 1;8;
5
6
7 1;6;
8 5;9;
9 3;

Xổ số Bến Tre 04/06/2024

G8 74
G7 554
G6 3152 3386 9254
G5 6213
G4 95216 82518 69495
76652 75459 74416 33917
G3 48259 11736
G2 84050
G1 00832
ĐB 907431
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;6;6;7;8;
2
3 1; 2;6;
4
5 2;2;4;4;9;9;
6
7
8 6;
9 5;

Xổ số Bến Tre 28/05/2024

G8 57
G7 344
G6 1135 3339 7757
G5 0484
G4 96694 07921 01511
67819 62012 34958 66028
G3 04305 89095
G2 87536
G1 40274
ĐB 851323
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 1;2;9;
2 1;3; 8;
3 5;6;9;
4 4;
5 7;8;
6
7 4;
8 4;
9 4;5;