Kết quả xổ số Bến Tre

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bến Tre - KQXSBTR - XSBTR  - SXBTR chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bến Tre 20/02/2024

G8 48
G7 607
G6 4624 6977 6210
G5 4425
G4 40586 66957 86503
01607 89913 75771 46610
G3 85424 17281
G2 85007
G1 45021
ĐB 576381
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 3;7;7;7;
1 3;
2 1;4;4;5;
3
4
5 7;
6
7 1;7;
8 1; 1;6;
9

Xổ số Bến Tre 13/02/2024

G8 44
G7 750
G6 0487 9337 7864
G5 2457
G4 30276 51465 78706
61807 58205 07918 69408
G3 06428 73201
G2 38517
G1 01984
ĐB 702041
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;6;7;8;
1 7;8;
2 8;
3 7;
4 1;
5 7;
6 4;5;
7 6;
8 4;7;
9

Xổ số Bến Tre 06/02/2024

G8 04
G7 870
G6 9563 7502 3902
G5 4916
G4 62693 80051 93027
64833 77416 01916 63646
G3 62499 62517
G2 70268
G1 13814
ĐB 602776
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 2;2;
1 4;6;6;6;7;
2 7;
3 3;
4 6;
5 1;
6 3;8;
7 6;
8
9 3;9;

Xổ số Bến Tre 30/01/2024

G8 15
G7 874
G6 4820 6778 4020
G5 3012
G4 14340 89112 48866
96406 43238 42737 38576
G3 05554 59344
G2 30232
G1 32766
ĐB 857772
Chờ kết quả xổ số Bến Tre : XSBTR CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTR hôm nay : CAU BTR gửi 8585
Đầu Loto
0 6;
1 2;2;
2
3 2;7;8;
4 4;
5 4;
6 6;6;
7 2; 4;6;8;
8
9