Kết quả xổ số Bình Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bình Thuận - KQXSBTH - XSBTH  - SXBTH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bình Thuận 25/05/2023

G8 19
G7 440
G6 8265 9434 0788
G5 2013
G4 39146 63647 91436
11351 36056 54246 06864
G3 10484 99396
G2 29317
G1 37631
ĐB 469636
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1 3;7;
2
3 1;4;6; 6;
4 6;6;7;
5 1;6;
6 4;5;
7
8 4;8;
9 6;

Xổ số Bình Thuận 18/05/2023

G8 17
G7 702
G6 7173 7300 5070
G5 2860
G4 35788 76348 16348
24578 95559 52518 17580
G3 90454 36437
G2 50528
G1 77078
ĐB 923678
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;
1 8;
2 8;
3 7;
4 8;8;
5 4;9;
6
7 3;8; 8;8;
8 8;
9

Xổ số Bình Thuận 11/05/2023

G8 39
G7 403
G6 3594 0364 2262
G5 3853
G4 69803 71515 98791
96073 85995 37505 39482
G3 88532 11413
G2 56595
G1 02052
ĐB 327646
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;3;5;
1 3;5;
2
3 2;
4 6;
5 2;3;
6 2;4;
7 3;
8 2;
9 1;4;5;5;

Xổ số Bình Thuận 04/05/2023

G8 05
G7 039
G6 9005 5498 8253
G5 5340
G4 68341 65201 03667
15095 66706 30776 19575
G3 77939 26442
G2 81737
G1 34190
ĐB 423062
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 1;5;6;
1
2
3 7;9;9;
4 1;2;
5 3;
6 2; 7;
7 5;6;
8
9 5;8;