Kết quả xổ số Bình Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bình Thuận - KQXSBTH - XSBTH  - SXBTH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bình Thuận 08/04/2021

G8 94
G7 195
G6 2115 5279 1791
G5 5951
G4 27507 18216 60014
62774 82875 94843 33077
G3 17152 96573
G2 38990
G1 22822
ĐB 777705
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5; 7;
1 4;5;6;
2 2;
3
4 3;
5 1;2;
6
7 3;4;5;7;9;
8
9 1;5;

Xổ số Bình Thuận 01/04/2021

G8 56
G7 405
G6 3267 5776 5692
G5 1548
G4 07848 67176 99391
85186 66006 02056 76364
G3 66388 06185
G2 32676
G1 55634
ĐB 053398
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;6;
1
2
3 4;
4 8;8;
5 6;
6 4;7;
7 6;6;6;
8 5;6;8;
9 1;2;8;

Xổ số Bình Thuận 25/03/2021

G8 09
G7 643
G6 6380 4042 3907
G5 6764
G4 25033 27383 50227
23603 51570 39073 86606
G3 62261 02572
G2 07165
G1 77729
ĐB 504917
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;6;7;
1 7;
2 7;9;
3 3;
4 2;3;
5
6 1;4;5;
7 2;3;
8 3;
9

Xổ số Bình Thuận 18/03/2021

G8 73
G7 337
G6 1128 9844 0449
G5 4251
G4 37637 78829 16620
73676 40035 12756 81932
G3 88043 34835
G2 68089
G1 75459
ĐB 574673
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 8;9;
3 2;5;5;7;7;
4 3;4;9;
5 1;6;9;
6
7 3; 6;
8 9;
9