Kết quả xổ số Bình Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bình Thuận - KQXSBTH - XSBTH  - SXBTH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bình Thuận 28/05/2020

G8 10
G7 371
G6 3825 1471 3891
G5 4151
G4 90732 51673 90863
20188 47590 22794 09035
G3 11663 05003
G2 45171
G1 38878
ĐB 251284
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 3;
1
2 5;
3 2;5;
4
5 1;
6 3;3;
7 1;1;1;3;8;
8 4; 8;
9 1;4;

Xổ số Bình Thuận 21/05/2020

G8 60
G7 379
G6 7506 6294 4107
G5 7363
G4 11475 92097 83100
50243 40450 54856 84542
G3 07573 17259
G2 60916
G1 78959
ĐB 444737
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 6;7;
1 6;
2
3 7;
4 2;3;
5 6;9;9;
6 3;
7 3;5;9;
8
9 4;7;

Xổ số Bình Thuận 14/05/2020

G8 71
G7 728
G6 1402 4122 4065
G5 8451
G4 77326 70053 69579
39842 56151 02859 98600
G3 95263 08176
G2 21005
G1 82506
ĐB 636732
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;5;6;
1
2 2;6;8;
3 2;
4 2;
5 1;1;3;9;
6 3;5;
7 6;9;
8
9

Xổ số Bình Thuận 07/05/2020

G8 24
G7 846
G6 0128 9577 2162
G5 3165
G4 55671 70990 13982
59464 37275 00040 87205
G3 01258 21071
G2 63249
G1 65019
ĐB 335885
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 5;
1 9;
2 8;
3
4 6;9;
5 8;
6 2;4;5;
7 1;1;5;7;
8 2;5;
9