Kết quả xổ số Bình Thuận

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bình Thuận - KQXSBTH - XSBTH  - SXBTH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bình Thuận 13/12/2018

G8 90
G7 475
G6 2895 7399 0796
G5 1443
G4 56066 88723 52167
15443 11693 80897 52945
G3 18787 34325
G2 21840
G1 86762
ĐB 103246
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0
1
2 3 5
3
4 0 3 3 5 6
5
6 2 6 7
7 5
8 7
9 3 5 6 7 9

Xổ số Bình Thuận 06/12/2018

G8 59
G7 283
G6 4703 6040 0399
G5 4724
G4 79794 10500 38790
13275 12495 05314 82788
G3 01205 35081
G2 09629
G1 65114
ĐB 991602
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 3 5
1 4 4
2 4 9
3
4 0
5
6
7 5
8 1 3 8
9 0 4 5 9

Xổ số Bình Thuận 29/11/2018

G8 96
G7 374
G6 7175 0181 5108
G5 6804
G4 74218 59178 14004
51000 45769 33683 78127
G3 29092 61159
G2 85915
G1 72502
ĐB 946166
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 0 2 4 4 8
1 5 8
2 7
3
4
5 9
6 6 9
7 4 5 8
8 1 3
9 2

Xổ số Bình Thuận 22/11/2018

G8 32
G7 549
G6 9693 4532 9250
G5 1853
G4 13637 38005 55102
40634 80689 64878 49921
G3 28098 63407
G2 37265
G1 86730
ĐB 830257
Chờ kết quả xổ số Bình Thuận : XSBTH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBTH hôm nay : CAU BTH gửi 8585
Đầu Loto
0 2 5 7
1
2 1
3 0 2 4 7
4 9
5 0 3 7
6 5
7 8
8 9
9 3 8