Kết quả xổ số Bình Định

Cập nhật hàng ngày kết quả xổ số Bình Định - KQXSBDH - XSBDH  - SXBDH chính xác và nhanh nhất

Xổ số Bình Định 28/09/2023

G8 92
G7 024
G6 5273 3800 3099
G5 3389
G4 06751 26061 96302
19717 33240 06066 52783
G3 76309 62997
G2 89800
G1 26212
ĐB 615220
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 2;9;
1 2;7;
2 4;
3
4
5 1;
6 1;6;
7 3;
8 3;9;
9 7;9;

Xổ số Bình Định 21/09/2023

G8 55
G7 262
G6 0256 1707 7169
G5 8590
G4 02686 10945 15940
93754 79168 95848 63621
G3 85833 74034
G2 84007
G1 90381
ĐB 334862
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 7;7;
1
2 1;
3 3;4;
4 5;8;
5 4;6;
6 2; 2;8;9;
7
8 1;6;
9

Xổ số Bình Định 14/09/2023

G8 37
G7 930
G6 0142 4173 7705
G5 0754
G4 64004 02041 57092
15289 79997 14932 08605
G3 45328 04042
G2 35467
G1 07454
ĐB 401352
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 4;5;5;
1
2 8;
3 2;
4 1;2;2;
5 2; 4;4;
6 7;
7 3;
8 9;
9 2;7;

Xổ số Bình Định 07/09/2023

G8 51
G7 885
G6 0299 0880 8548
G5 3708
G4 00041 06184 97525
22273 44669 00039 40778
G3 30384 00319
G2 60015
G1 83849
ĐB 939656
Chờ kết quả xổ số Bình Định : XSBDH CHO gửi 8185
Số đẹp XSBDH hôm nay : CAU BDH gửi 8585
Đầu Loto
0 8;
1 5;9;
2 5;
3 9;
4 1;8;9;
5 6;
6 9;
7 3;8;
8 4;4;5;
9 9;